Blog / Porady

Wzmianki w Księgach wieczystych, czym są i jak je sprawdzić?

Przeglądając księgę wieczysta nieruchomości możemy natknąć się na tzw. wzmianki.


Co to jest? Wzmianka jest informacją, takim ostrzeżeniem dla kupującego, że następuje lub nastąpią jakieś zmiany w treści księgi wieczystej. Wzmianka jest wpisywana do działu, którego dotyczy zmiana. Np. Jeżeli jest zmiana właściciela, to w dziale drugim pojawia się wzmianka, jeżeli wpis hipoteki to taka wzmianka pojawi się w dziale czwartym, natomiast jeżeli ktoś chce obciążyć nieruchomość to wzmianka pojawi się w dziale trzecim.


Jak sprawdzić wzmiankę w Księdze Wieczystej? Czy w danej księdze wieczystej jest jakaś wzmianka, możemy sprawdzić na stronie ministerstwa sprawiedliwości, gdzie każdy może przeglądać zawartość księgi wieczystej. Natomiast, aby poznać czego dokładnie dotyczy wpis trzeba udać się do siedziby Sądu Rejonowego, właściwym dla miejsca prowadzenia księgi wieczystej.


Wzmianka w księdze wieczysta a rękojmia Ksiąg Wieczystych – w przypadku, gdy w księdze wieczystej jest wpisana wzmiankę, wtedy tez zostaje automatycznie wyłączona rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, czyli kupujący nieruchomość nie jest chroniony. Stan taki jest utrzymany do momentu wykreślenia wzmianki z księgi wieczystej. Nie ma znaczenia w jakim dziale księgi wieczystej jest wpisana wzmianka.


Reasumując, wzmianka powinna być dla nas ostrzeżeniem, że niedługo może zmienić się się treść księgi wieczystej. Wykreślenie wzmianki następuje z urzędu, po dokonania wpisu lub odrzuceniu wniosku o wpis. Wykreślenie wzmianki oznacza, iż stan nieruchomości jest aktualny i kupującego chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.