Masz pytania?
Zadzwoń na infolinię

(32) 750 84 67

Wyszukaj ofertę

Chcę kupić

Chcę
Kupić

zobacz więcej »
hcę sprzedać

Chcę
Sprzedać

zobacz więcej »

Chcę sprzedać

Rodzaje współpracy

Przy świadczeniu usług pośrednictwa klient może współpracować z naszym Biurem Nieruchomości na dwa sposoby:

Na podstawie umowy bez prawa wyłączności (otwarta)

Umowa otwarty jest zawierana na czas nieokreślony, istotą tej umowy jest możliwość zawarcia takiej umowy z wieloma pośrednikami jednocześnie. W umowie "otwartej" pośrednik zobowiązuje się do wykonywania czynności pośrednictwa, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w przypadku realizacji transakcji w wyniku działań podjętych przez konkretnego pośrednika.        

 

Na podstawie umowy z klauzulą wyłączności:

Umowa na wyłączność przyznaje pośrednikowi wyłączne prawo do oferowania danej nieruchomości. Umowa taka zostaje zwarta na czas określony (zwykle 6-18 miesięcy). W praktyce umowa taka jest korzystniejsza dla obu stron, z jednej strony nakłada na pośrednika obowiązek szczególnej aktywności przy promocji danej oferty, z drugiej strony pośrednik ma gwarancję, że jego praca zostanie wynagrodzona. Umowa na wyłączność znacznie przyśpiesza obrót nieruchomościami oraz zapewnia komfort, profesjonalizm i spokój przy przeprowadzeniu transakcji. 

Korzyści:

  • Kontaktujecie się Państwo wyłącznie z naszym biurem nieruchomości, co znacząco oszczędza Państwa czas,
  • Klient nie musi podpisywać wielu umów pośrednictwa; nasze biuro przekazuje Państwa ofertę do wielu biur współpracujących,
  • Nasze biuro angażuje wiele czasu i środków finansowych na promocję danej oferty sprzedaży nieruchomości, m. in. reklama zewnętrzna, szeroka reklama w internecie, prasa, gabloty reklamowe, ulotki i inne.
  • W przypadku konieczności dokonania zmian w ofercie (np.cena), Klient dokonuje ich tylko w jednym biurze.  

Z naszej strony polecamy Państwu umowę na wyłączność, która daje gwarancję szybszego dokonania transakcji. Ostateczna decyzja co do formy umowy należy jednak do Państwa. My bez względu na rodzaj podpisanej umowy pośrednictwa w pełni zaangażujemy się w skuteczne sfinalizowanie oczekiwanej przez Państwa umowy!