Blog / Porady

Wzrost zainteresowania zakupem działki, w podziale na działki rolne, rekreacyjne i budowlane

W niepewnych pandemicznych (czy też być może już po-pandemicznych) czasach gros Polaków zainteresowało się zakupem ziemi, zarówno działek rekreacyjnych i budowlanych jak i stricte rolnych oraz w mniejszym zakresie leśnych. W dużej mierze jest to wynikiem chęci ulokowania swoich oszczędności w czymś trwałym, nie podlegającym inflacji i utracie wartości.

Lokata kapitału
Lokowanie pieniędzy na koncie bankowym jest obecnie mało efektywnym działaniem. Zgromadzenie pewnego kapitału pozwala na jego zainwestowanie. Jednym ze sposobów jest właśnie zakup nieruchomości, zarówno działek budowlanych czy też rekreacyjnych, ale także gruntów rolnych a nawet (choć już rzadziej) leśnych. Jak wiemy zwiększony popyt ma wpływ na cenę, warto jednak zainteresować się lokatą kapitału właśnie w nieruchomościach.
W zakresie działek rekreacyjnych najatrakcyjniejsze są oczywiście te na Mazurach, w górach lub też nad morzem, jednak także w mniejszych i większych miastach i ich okolicach obserwuje się wzrost zainteresowania tego typu działkami, co jest niewątpliwie efektem ostatnich ograniczeń w mobilności.

Działki budowalne i rekreacyjne
W pierwszym kwartale 2021 roku zainteresowanie działkami budowlanymi było o 2/3 wyższe niż przed rokiem i jednocześnie najwyższe w historii. Jak już wyżej wspomniano, w części popyt ten jest zainicjowany właśnie chęcią lokaty kapitału, a nie bieżącą potrzebą budowy domu. W przypadku działek rekreacyjnych czy też budowlano-rekreacyjnych położonych w atrakcyjnych pod względem turystyczno-wypoczynkowym miejscach wiąże się to z chęcią postawienia domku wakacyjnego. W Polsce, w porównaniu do krajów zachodnich, ciągle mamy zaszłości w kwestii posiadania takich właśnie nieruchomości.
Wielu mieszkańców miast ponownie zapragnęła mieć działkę ROD. Chodzi o Rodzinne Ogrody Działkowe, którymi zainteresowanie w ciągu roku wzrosło o blisko połowę. Działki takie dają mieszczuchom możliwość odpoczynku i kontaktu z naturą.

Grunty rolne i leśne
W pierwszym kwartale 2021 roku wzrost o blisko 40 proc. zauważyć możemy także w przypadku działek rolnych. Oczywiście pod względem cenowym w przeliczeniu na 1 m2 są one tańsze niż działki budowalne czy rekreacyjne. Tutaj jednakże zakup takiej ziemi o powierzchni ponad 1 ha jest w ograniczony dla osób, które nie są rolnikami. Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce pomiędzy podmiotami na rynku prywatnym reguluje szereg przepisów, w tym ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, której przepisy stosuje się do określonych ustawą nieruchomości rolnych. Ponadto możliwość przekształcenia takiego gruntu na cele nierolnicze nie jest sprawą prostą (można starać się o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub też o wydanie warunków zabudowy, w grę wchodzi także pod pewnymi warunkami zabudowa siedliskowa).
Działki leśne są jeszcze trudniejsze w kwestii ich przeznaczenia na inne cele (ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach mocno je chroni), lecz mimo to wzrost zainteresowania nimi wyniósł aż 70 proc. Podkreślić należy jednak, że transakcje takimi działkami to wciąż śladowa ilość w porównaniu do działek budowlanych.

Wzrost cen
Wzrost zainteresowania powoduje wzrost cen, choć nie we wszystkich miejscach naszego kraju. Bankier.pl kierując się danymi portalu Otodom.pl wskazał, iż w lutym 2021 roku ceny działek w województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim czy podkarpackim praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do ubiegłego roku, jednak w województwach pomorskim, dolnośląskim, lubelskim i lubuskim średnia cena skoczyła w górę o 20-30 proc. w ciągu roku.