Masz pytania?
Zadzwoń na infolinię

(32) 750 84 67

Wyszukaj ofertę

Chcę kupić

Chcę
Kupić

zobacz więcej »
hcę sprzedać

Chcę
Sprzedać

zobacz więcej »

Blog, porady

Najem okazjonalny, czyli jak bezpiecznie wynająć mieszkać

Przed właścicielami lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem najgorętsze miesiące w roku – mieszkań lub pokoi w najbliższym czasie będzie poszukiwać bardzo wielu studentów. I chociaż wynajem mieszkania to zawsze dodatkowe źródło dochodu to wielu wynajmujących obawia się nie solidnych najemców, którzy zalegają z czynszem lub nie chcą opuścić mieszkania po wygaśnięciu umowy. Narzekając na ustawę o ochronie praw lokatorskich, która w znacznej mierze chroni lokatorów przed eksmisją, właściciele zapominają o prostym sposobie zabezpieczenie własnych interesów jakim jest umowa o najmie okazjonalnym.

Czy jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny to szczególny rodzaj umowy dotyczącej wynajmu mieszkania. Została ona wprowadzona na mocy nowelizacji ustawy lokatorskiej z dn. 17 grudnia 2009 roku. Jej głównym zadaniem jest zagwarantowanie właścicielom nieruchomości skuteczną ochronę ich własności. Na mocy najmu okazjonalnego można wynająć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Z tej formy najmu mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie prowadza działalności gospodarczej, a także osoby posiadające własnościowe społeczne prawo do lokalu mieszkalnego. Ustawa zabrania natomiast wynajmu, na mocy umowy o najmie okazjonalnym, lokalów usługowych.

Na czym polega umowa najmu okazjonalnego?

Najprościej mówiąc w takiej umowie najemca jest zobowiązany do wskazania adresu, pod który musi się wyprowadzić w przypadku egzekucji opróżnienia mieszkania. Co ważne najemca w przypadku umowy najmu okazjonalnego nie obowiązuje okres ochronny trwający od 1 listopada do 31 marca. Taki rodzaj umowy można zawrze

na maksymalnie 10 lat, po upłynięciu tego czasu umowa może zostać przedłużona. W umowie należy określić na jaki czas jest ona zawarta oraz dołączyć do niej wymagane prawem dokumenty i oświadczenia, dla których zalicza się:

  1. Oświadczenie najemcy, w którym z góry poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżniania mieszkanie we wskazanym termie; oświadczenie to musi mieć formę aktu notarialnego;

  2. Oświadczenie dysponenta lokalu wskazanego przez najemcę jako adres rezerwowy, że zgadza się on przyjąć go pod swój dach; podpis pod tym dokumenty należy poświadczyć przez notariusza.

Gdzie jest haczyk?

Chociaż ten rodzaj umowy wydaje się idealnym rozwiązaniem dla właścicieli lokali mieszkalnych to nadal wielu z nich podpisując umowę wybiera najem zwykły zamiast okazjonalnego.

Przyczyn tego należy upatrywać nie tylko w nieznajomości prawa i rozwiązań chroniących wyścieli nieruchomości, ale i w kosztach jakie należy ponieść w przypadku podpisania umowy najmu okazjonalnego. Pierwszym z nich są opłaty notarialne za wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia. Kolejnym kosztem jest konieczność dzielenia się z fiskusem zyskami z wynajmu (wielu właścicieli nieruchomości nie zgłasza najmu zwykłego do Urzędu Skarbowego i nie odprowadza od niego podatku). Zawarcie umowy o najmie okazjonalnym trzeba zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego (właściwego dla miejsca zamieszkania) w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty jej zawarcia. To właśnie te dodatkowe opłaty połączone z niechęciom najemców do podpisania tego rodzaju umowy sprawiają, że nad Wisłą najem okazjonalny nie jest najpopularniejszą formą wynajęcia mieszkania. Pomimo tych utrudnień warto jednak rozważyć stosowanie tej formy wynajmu, jest ona bowiem najlepszym, prawnym zabezpieczeniem własności nieruchomości.

 

Sabina Zdrzałek - specjalista ds. nieruchomości.